Srážkoměry - Přítluky

Dolní Věstonice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice Dolní Věstonice se nachází u č. p. 115. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Dolní Věstonice (PMO)

Srážkoměrná stanice Dolní Věstonice se nachází u č. p. 61. Provozovatelem této srážkoměrné stanice je Povodí Moravy, s. p.

Lednice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradech na jih od intravilánu města Lednice. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Velké Pavlovice - Štarvicka

Srážkoměrná stanice je umístěna ve vinohradu jihozápadně od intravilánu města Velké Pavlovice. Provozovatelem stanice je AMET - sdružení Litschman + Suchý. Kontaktní osoba je RNDr. Tomáš Litschman