Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Obecní 11, 691 04 Přítluky
Tel.: 519 349 303
E-mail: info@pritluky.cz
nám. T.G.Masaryka 42, 690 81 Břeclav
Tel: 519 311 111
Fax: 519 370 525
E-mail: posta@breclav.eu
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.