POVODŇOVÝ PLÁN obce Přítluky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-28961/2019/5419; ze dne 19. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUBR 139822/2019; ze dne 19. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 04. 2024
offline verze 25. 04. 2024
digitalizovaná verze 25. 04. 2024
databáze POVIS 25. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i