Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přítluky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572 552 716, Email: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Vedoucí provozu: Ing. Ladislav Vágner, Tel: 519 370 253, Email: provozbreclav@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Přítluky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Dyje
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-011
ID toku: 10100006

 

Vodní tok Trníček
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/1; 4-17-01-044/2; 4-17-01-011
ID toku: 10441551

  

Vodní tok Meliorační odpad, PB km 3,960 (ř.km 0,3460 - 4,1830)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10191499

 

Vodní tok Trkmanka A1 (ř.km 3,962 - 7,227)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10194648

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-011
ID toku: 10187942

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10207364

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10195484

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-011
ID toku: 10185785

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-011
ID toku: 10194797

 

  • Vodní toky, u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10207045

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10195348

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10187907

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-044/2
ID toku: 10194579