Hladinoměry - Tatenice

Tatenice, Hraniční potok

Vyznačené SPA barevným pruhem na opěrné zdi.
Obec dále varuje obec Hoštejn a město Zábřeh, které se nachází na toku Moravská Sázava pod obcí.