Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tatenice 86, 563 31 Tatenice
Tel.: 465 381 230
E-mail:ou@tatenice.cz 

Nám. J. M. Marků 12. 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 385 295
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu

Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Tel.: 466 026 512 
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra