POVODŇOVÝ PLÁN obce Tatenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM046086/2013-219/To; ze dne 29. 10. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/004840/2013; ze dne 10. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MULA 33197/2013; ze dne 25. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 12. 2015
offline verze 07. 12. 2015
digitalizovaná verze 25. 11. 2020
databáze POVIS 07. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i