Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Bc. Jana Budková Tatenice 314

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Jiří Zatloukal Tatenice 3
Eva Valentová Tatenice 210
Jiří Smrkal Tatenice 115

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Adresa Telefon
SDH Tatenice Tatenice 261 - adresa velitele SDH 606 516 220

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tatenice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ - Tatenice- zámek Nouzové ubytování Tatenice 86 Bc. Jana Budková 120 osob -