Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Povodí Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

Pověřený pracovník:
Karel Lacman, 725 516 352

V této podkapitole jsou vypsány pouze vybrané vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tatenice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Moravská Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-023/026/030/033/034
ID toku: 10100059

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pověřený pracovník:
Zdeněk Dokoupil, 956 957 234, mobil: 725 257 604

V této podkapitole jsou vypsány pouze vybrané vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Tatenice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Hraniční p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-026/027/028/029
ID toku: 10200075

 

Vodní tok Ospirský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-030/031/033
ID toku: 10200075

 

Vodní tok Tatenička
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-027/028
ID toku: 10203007

 

Vodní tok LP Tateničky č. 4
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-028
ID toku: 1020619

      

Vodní tok PP přítoku Tateničky č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-028
ID toku: 10200841

   

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-028
ID toku: 10195289