Hladinoměry - Vizovice

Jasenná (Jasénka)

Hlásný profil je umístěn na lávce u Pálenice, poblíž č.p. 303. Je znázorněn značkami na lávce. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce lávky.

Jasenná (Lutoninka)

Hlásný profil je umístěn na hospodářském vjezdu u č.p. 75. Je znázorněn značkami na konstrukci mostu. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce mostu.

Lhotsko (Lhotský potok)

Hlásný profil je umístěn na kraji Lhotského potoka v místě, kde je OÚ Lhotsko. Jedná se o barevně rozlišené značky na sloupu.

Vizovice č. 1 (Lutoninka)

Vodoměrná lať umístěna na most, který je součástí komunikace Chrastěšovská, přes vodní tok Lutoninka.

Vizovice č. 2 (Bratřejovka)

Vodoměrná lať je umístěna na most, který je součástí mostu pro pěší komunikaci mezi ulicemi Pardubská a Poštovní, přes vodní tok Bratřejovka.

Vizovice (Lutoninka)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Povodí Moravy, s. p. a nachází se na pravém břehu Lutoninky u továrny Jelínek.

Platnost SPA profilu: Vizovice - Zlín