Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Vizovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vizovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Lutoninka je levostranný přítok řeky Dřevnice. Pramení ve svazích pod kopcem Vartovna u obce Jasenná v nadmořské výšce okolo 550 m n.m. V obci Lípa se tok vlévá do Dřevnice v nadmořské výšce 250 m n.m. Plocha povodí je 30,48 km2. Vodní režim Lutoninky má horský charakter. V obci Zádveřice-Raková, tedy kolem 2 ř. km, má stabilizované koryto, ale nekapacitní na Q100. Vysoké vodní stavy se vyskytují zejména na jaře při jarním tání sněhu a v létě po prudkých deštích. Levým přítokem Lutoninky je tok Bratřejovka. Pravostranné přítoky pak Chrastěšovský a Čamínský potok.

Základní hydrologické údaje Lutoninky

ProfilN-leté průtoky [m3/s]
Q1Q5Q10Q20Q50Q100
hlásný profil kategorie B Vizovice, Lutoninka 6,2 19,7 28,9 - 58,8 76,3
Lutoninka v ř. km 2,669, vodočet
(mimo území města Vizovice)
14 36 50 68,8 99 127

Vodní toky a jejich přítoky na území města Vizovice

Vodní toky a jejich přítoky na území města Vizovice

Základní údaje o vodních dílech na území města Vizovice

Přehled vodních nádrží na území města Vizovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Vizovice se nachází celkem 1 vodní dílo. Jedná se o zámecké jezírko, nacházející se v zahradách vizovického zámku.