Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vizovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Vizovice.

Osoby na území města Vizovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může dojít k zaplavení silnice č. I/69 a místních komunikací. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/49: pro osobní automobily následně přes obce Lutonina, Ublo a Bratřejov a pro nákladní automobily po silnici I/57 přes Vsetín. Podrobnější objízdné trasy budou stanoveny na základě aktuální situace povodňovou komisí města Vizovice ve spolupráci s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území města Vizovice
Objízdné trasy na území města Vizovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.