Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jasenná (Jasénka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jasenná (Lutoninka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lhotsko (Lhotský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vizovice (Lutoninka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vizovice č. 1 (Lutoninka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vizovice č. 2 (Bratřejovka)