Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Tel: 777 471 190, 577 599 111
E-mail: sekretariat@vizovice.eu

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Martin Pacoň
Tel:
777 471 190
E-mail: martin.pacon@vizovice.eu

Vodoprávní úřad
Zást. vedoucího odboru, vodní hospodářství - Ing. Eva Jelénková
Tel: 777 471 179
E-mail: eva.jelenkova@vizovice.eu

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - RNDr. Urc Alan
Tel: 577 043 350
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra