Srážkoměry - Vizovice

Ublo

Srážkoměrná stanice na území obce Ublo ve správě obce umístěná na střeše obecního úřadu Ublo, č.p. 74.

VD Slušovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p., umístěná pod hrází vodního díla Slušovice.

Vizovice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ se nachází za budovou střední školy č. p. 178, v nadmořské výšce 313 m.

Vizovice (PMO)

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p. Stanice se nachází na levé straně ulice Razov u mostku přes vodní tok Lutoninka ve směru na Zádveřice - Raková.

Vizovice (SR města)

Vyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých i tuhých srážek je umístěn na střeše objektu MěÚ Vizovice. Srážkoměr je vybaven automatickým odesíláním dat a rozesíláním varovných SMS na předvolená čísla.