Hladinoměry - Zdobnice

Zdobnice (Zdobnice)

Hlásný profil kategorie C Zdobnice (Zdobnice) se nachází na mostě na pozemní komunikaci č. 3109 poblíž křížení s komunikací č. 310. Hlásný profil je vybaven automatickým přenosem dat  s možností zasílání varovných SMS zpráv. Provozovatelem je obec Zdobnice.