Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Tel.: 494 592 156, 731 116 758
E-mail: obec@zdobnice.com
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 532 890
E-mail: gabriela.markova@rychnov-city.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111 
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky, povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.