Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zdobnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Jiří Jindra, vedoucí provozního střediska
Tel.: 465 612 014  
Email: szamberk@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Zdobnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Zdobnice 10100128 1-02-01-039, 1-02-01-038, 1-02-01-037
Kněžná 10100210 1-02-01-067

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Správce VT na území obce:
Ing. Antonín Schreiber 
Tel.: 724 523 993, 956 953 213
Email: antonin.schreiber@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Zdobnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Liberský potok 10185386 1-02-01-072, 1-02-01-067
Říčka 10185381 1-02-01-040
Čertovodolský potok 10169461 1-02-01-038
LP Zdobnice v ř. km 21,1 č. 25 10169514 1-02-01-039
LP Liberského potoka č. 10 10170013 1-02-01-072
LP Zdobnice v ř. km 24,05 č. 18 10169490 1-02-01-039
LP Zdobnice v ř. km 29,3 č. 14 10169451 1-02-01-037
PP č. 25 č. 26 10169515 1-02-01-039
LP Čertovodol. pot. od Tetřavce č. 2 10169465 1-02-01-038
LP Kněžné č. 7 10169965 1-02-01-067
LP Čertovodol. pot. č. 4 10169468 1-02-01-038
LP Liberského potoka v ř. km 8,4 č. 8 10170009 1-02-01-072
LP Zdobnice v ř. km 26,2 č. 13 10169480 1-02-01-039
LP č. 4 č. 5 10390415 1-02-01-067
LP Zdobnice v ř. km 26,9 č. 12 10169474 1-02-01-039
LP Zdobnice v ř. km 28,4 č. 17 10169456 1-02-01-037
PP Zdobnice v ř. km 26,8 č. 9 10169477 1-02-01-039
PP č. 10 č. 11 10170018 1-02-01-072
PP Zdobnice v ř. km 21,45 č. 4 10169505 1-02-01-039