POVODŇOVÝ PLÁN obce Zdobnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003701/2019; ze dne 22. 07. 2019
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: PLa/2019/032260; ze dne 15. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: OVŽP-22751/2019-4341/2019-Kř; ze dne 18. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 20. 03. 2023
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i