Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zdobnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zdobnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Zdobnice je řeka Zdobnice (IDVT – 10100128). Řeka Zdobnice je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Zdobnice pramení v Orlických horách na svazích Velké Deštné u Maruše v nadmořské výšce 1029 m n. m. V nejhornějším úseku řeka teče jižním směrem k obci Zdobnice. V tomto úseku teče s velkým spádem lesnatým sevřeným údolím v úzkém kamenitém korytě s pěknými peřejemi. Na svém toku vytváří romantická zákoutí v oblasti Pěčína, Slatiny a Rybné nad Zdobnicí. Dále pokračuje jihozápadním směrem  až k obci Slatina nad Zdobnicí, kde se stačí k západu a v tomto směru pokračuje až k městu Vamberk, za kterým se u Doudleb nad Orlicí vlévá jako pravostranný přítok do  Divoké Orlice ve výšce 285 m n. m. Plocha povodí činí 128,4 km2 s délkou toku 34,43 km.

Dalšími vodními toky v katastru obce jsou například Liberský potok s celkovou délkou 10,64 km, Čertodolský potok protékající v části katastru zvané Čertův důl a dále také vodní tok Kněžná, kopírující část západní hranice obce.

Vodní toky Zdobnice

Vodní toky na území obce Zdobnice 


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Zdobnice

Přehled vodních nádrží na území obce Zdobnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Zdobnice se nachází 1 vodní nádrž. Jedná se o požární nádrž v k. ú. Velká Zdobnice ve vzdálenosti cca 100 m od řeky Zdobnice.