Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 592 156, 731 116 758, E-mail: obec@zdobnice.com
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 509 111, E-mail: podatelna@rychnov-city.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí oddělení: Ing. Gabriela Marková
Tel.: 494 509 354, 778 701 644
Email: gabriela.markova@rychnov-city.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení:
 Ing. Zdeněk Štorek
Tel.:
 594 817 194, E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra