Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území města Hluk je při povodni Q20 ohrožováno 24 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řeky Okluky, které trvale obývá 70 obyvatel. Při povodni Q100 je ohroženo 102 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řek Okluky, které trvale obývá 213 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území města se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
automobilový průmysl Visteon Autopal Závodní 1007, 687 25 Hluk 572521111
strojírenský průmysl Kovoplast, v.d. Závodní 1057, 687 25 Hluk

572520535

průmysl Niob spol. s.r.o. Ostrožská 1003, 687 25 Hluk 572581805
ČOV Slovácké vodárny a kanalizace Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště 572530111
Sběrný dvůr ZD Dolňácko, a.s. Družstevní 520 725967082
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Hluk.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Hluk u předsedy povodňové komise města.