POVODŇOVÝ PLÁN města Hluk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO57669/2014-219/To; ze dne 02. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005500/2014; ze dne 29. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Č. j.: MUUH-OŽP/100685/2014/SchE Spis/1042/2015; ze dne 16. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2014
offline verze 26. 11. 2014
digitalizovaná verze 26. 11. 2014
databáze POVIS 26. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i