Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště
Vodní tok Okluky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005, 4-13-02-007
ID toku: 10100150

 

Vodní tok Loskový járek
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-007
ID toku: 10186681

 

Vodní tok Starohorský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10201468

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10187616

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10195572

 

Vodní tok Žabínek
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10186843

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-007
ID toku: 10204813

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10188676

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
Přímý výkon správy toku: 
ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01  

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Hluk, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Boršický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006 4-13-02-005 4-13-02-007
ID toku: 10197578

 

Vodní tok Mikovický p. - LP č. 2 Olšavy v km 7,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-132
ID toku: 10206291

 

Vodní tok Hluboček - PP č. 4 Okluky v km 15,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0050
ID toku: 10200398

 

Vodní tok PP č. 5 PP Okluky č. 4 (Hlubočku)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10186202

 

Vodní tok PP č. 3 Míkovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-132
ID toku: 10199863

 

Vodní tok PP č. 4 Míkovického p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-132
ID toku: 10188453