Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherské Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Hluk.

Osoby na území města Hluk budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může dojít k zaplavení několika významnějších komunikací na území města Hluk. Při přívalových srážkách může dojít vlivem zahlcení kanalizace k zaplavení silnice II/495 směrem od Ostrožská Lhota a dále pak komunikace II/498 mezi městem Hluk a obcí Dolní Němčí. Objízdnou trasu je v tomto případě nutné volit operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí města Hluk. V tomto případě je možné použít objízdnou trasu po silnici I/71 z Uherského Ostrohu směrem na Blatnice pod svatým Antonínkem dále po komunikaci I/54 přes obce Blatnička, Boršice u Blatnice a Slavkov. Ve Slavkově povede objízná trasa po komunikaci II/498 směrem na Dolní Němčí, kde se napojí na komunikaci II/490. »

Dopravní omezení a objízdné trasy na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.