Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hřbitovní 140, 687 25 Hluk
Tel.: 572 581 673
E-mail: mesto@mestohluk.cz
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111
Fax: 572 551 071
E-mail: epodatelna@mesto-uh.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:577 043 355
Fax: 577 043 352
E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra