Charakteristika zájmového území

Město Hluk leží 12 km jihovýchodně od města Uherského Hradiště v údolí říčky Okluky. Ze všech stran je chráněno návršími pahorkatin a posledními výběžky Bílých Karpat.

Staré správní centrum, podle něhož se pravděpodobně jmenovala v 11. až 12 stol. pohraniční oblast jižní Moravy (Provincia Lucensis). Na Luckém poli se sešel r. 1099 kníže Břetislav s uherským králem Kolomanem a r. 1116 kníže Vladislav I. S nástupcem Kolomanovým Štěpánem II. Druhé setkání skončilo bitvou, v níž byli Uhři poraženi. Teprve r. 1303 daroval král Václav II. Hluk do dědičného majetku měšťanu Zdislavu Měšcovi z Uh. Hradiště. Obec byla povýšena na městečko r. 1525 Ludvíkem Jagelonským. V roce 1970 se Hluk stal městem. Na místě starší tvrze připomínané r. 1391 postavena r. 1559 tvrz renesanční, později upravená barokně a rekonstruovaná v 60. letech 20. stol. památkovou péčí. Dnes je využívána pro kulturní účely. Farní kostel sv. Vavřince z l. 1741 – 42, renovovaný r. 1854.

Hluk byl prý pojmenován podle toho, že jeho obyvatelé při blížícím se nebezpečí zapalovali na návrší ohně a dělali velký hluk, aby varovali lid. Někteří tvrdí, že Hluk dostal své jméno od luk, kterých bylo v okolí mnoho, jiná verze říká, že podle potoka Okluky. Jméno bývá spojováno také s Luckým polem a s hlučně a stále vřící vodou pod Babíma horama.

Hluk je charakteristickou ulicovou obcí. Nejvýznamnější je ulice Hlavní, která tvoří páteř celého města. Ve středu této ulice se nachází centrum - náměstí J. A. Komenského. Zde najdete jak obchody, tak i centrum vzdělání, kultury a samosprávy: městské kino, knihovnu, dům dětí a mládeže. V blízkosti náměstí, za říčkou Okluky, je možnost sportovní vyžití na sportovní hale, na tenisových kurtech či koupališti. V městě je široká nabídka pohostinství.

Situační umístění města Hluk

K 31. 12. 2013 bylo ve městě evidováno 4 451 obyvatel. Velikost města činí 2 839,15 ha, z toho cca 70,0 % tvoří zemědělská půda, 20,4 % lesy, 2,1 % zastavěné plochy, 2,2 % vodní plochy a 5,2 % ostatní plochy. Ve městě se nachází mateřská škola, základní škola (1. - 9. ročník), knihovna, kino, muzeum,  hřiště a tělocvična.

Město Hluk je členem sdružení obcí Mikroregion Ostrožsko.

Město Hluk se nachází v povodí Moravy. Říčka Okluky pramení v Bílých Karpatech, na západním úbočí vrchu Lesná (696 m n. m.), v nadmořské výšce 600 m. Na počátku svého toku teče severozápadním směrem, od Dolního Němčí pak směrem západním. Protéká Horním Němčím, Slavkovem, Dolním Němčím, Hlukem, Ostrožskou Lhotou a Uherským Ostrohem, kde ústí do řeky Moravy v nadmořské výšce 178 m n. m.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do teplé oblasti T2.