Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Horní Újezd Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litomyšl.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise obce Horní Újezd.

Osoby na území obce Horní Újezd budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Náhradní objízdnou trasu je možné vést ve směru od obce Budislav přes Poříčí u Litomyšle, Zrnětín, Lubnou a Sebranice. Případně po místních komunikacích směrem na Dolní Újezd. V případě neprůjezdnosti úseku mezi Horním Újezdem a Dolním Újezdem lze využit objízdnou trasu přes Desnou. »