Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.

Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:  Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vodní tok: Desná (od soutoku s Lubenským potokem)
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 022
ID toku: 10100200

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy ČR s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:  ST-oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

Vodní tok: Desná (po soutok s Lubenským potokem)
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 022, 1 – 03 – 02 - 023
ID toku: 10100200

 

Vodní tok: Lubenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 - 023
ID toku: 10185434