Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

 

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl

Tel.:461 631 166

E-mail:  starosta@horniujezd.cz

          J. E. Purkyně 918, 570 01  Litomyšl

Tel: 461 653 421

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

          Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra