Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí
tel: 553 783 922, 553 783 930, 725 053 290
e-mail: sekretariat@muhradec.cz
Horní náměstí 69, 746 26 Opava
tel:
553 756 635, 604 229 400 (tajemník PK)
e-mail: posta@opava-city.cz, roman.otipka@opava.city.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel: 595 622 222
e-mail: posta@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava
tel: 950 739 241
e-mail: posta@msk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel:
267 121 111

fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.