POVODŇOVÝ PLÁN města Hradec nad Moravicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 13137/922/45.17/2017; ze dne 31. 08. 2017
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Odry
Č. j.: LCR951/003805/2017; ze dne 01. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy,Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 106083/2017; ze dne 21. 09. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 02. 2024
offline verze 07. 02. 2024
digitalizovaná verze 07. 02. 2024
databáze POVIS 07. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i