Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Ing. Josef Říha, starosta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Michal Plšek, velitel JSDH
Vladimír Janů, zástupce velitele JSDH
Ing. Lubomír Miškolci, hrázný

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)

Nákladní auto 2x, nakladač, traktor s vlečkou 2x, CAS, Volkswagen Transporter, PS8


ZOD Delta Štípa

Ing. Petr Slovák Družstevní 243, Hvozdná
Bagr RM GAS Hvozdná František Voráč  
PPS 12, Škoda Liaz RTHPCAS 25 Hasičská zbrojnice Hvozdná Ing. Josef Říha Záhumení 325, Hvozdná

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hvozdná

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična Hlavní 168 I. Hustá 30 --
Divadlo Hlavní 148 K. Válek 50 --
ZŠ a MŠ Hlavní 19 Mgr. H. Tichý 50 --
Restaurace ELKO Hlavní 35 F. Voráč

6

100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna potravin Osmek 266, Hvozdná Miroslav Smolka 577 901 047

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská, a.s. Tovární 41, Olomouc Ing. Petr Desenský

577 124 102, 602 792 341