Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hvozdná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hvozdná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Název vodního toku IDTV ČHP
Ostratky 10186220 4-13-01-0140-0-00
Hvozdenský p. 10188574 4-13-01-0240-0-00
Bezejmenný tok 10188823 4-13-01-0140-0-00
Bezejmenný tok 10200132 4-13-01-0240-0-00
Bezejmenný tok 10199250 4-13-01-0140-0-00
Bezejmenný tok 10192287 4-13-01-0140-0-00
Bezejmenný tok 10189814  4-13-01-0240-0-00
Bezejmenný tok 10192063 4-13-01-0140-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedoucí OŘ:  Ing. Libor Strakoš

Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz


Příslušný správce toků na území obce:
Ing. Jolana Juřicová
Tel.:
 956 942 372, 725 257 814
E-mail: jolana.juricova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hvozdná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).  

Název vodního toku IDTV ČHP
Přílucký p. 10185829 4-13-01-0251-0-00
PP Ostratky v km 3,2  10206552  4-13-01-0140-0-00
Bezejmenný tok 10189591  4-13-01-0240-0-00
PP Příluckého potoka č.3
10187751 4-13-01-0251-0-00
Bezejmenný tok 10186247 4-13-01-0240-0-00