Srážkoměry - Hvozdná

Hvozdná

Srážkoměrná stanice obce Hvozdná se nachází na budově automatické tlakové stanice ATS. Stanice je ve správě obce.

Stožár Lužkovice

Srážkoměrná stanice je ve správě města Zlín. Stanice se nachází u domu s č. p. 1.

VD Slušovice

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p., umístěná pod hrází vodního díla Slušovice.

Vizovice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ČHMÚ se nachází za budovou č. p. 178, v nadmořské výšce 313 m.