Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
Tel.: 577 901 017
E-mail: podatelna@hvozdna.cz
Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Tel.: 577 630 111
E-mail: posta@zlin.eu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zarámí 4421, 761 40 Zlín
Vedoucí odboru - Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
Tel.: 577 630 950

E-mail: vladimirapavlovova@zlin.eu

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - RNDr. Martina Vašátková
Tel.: 577 630 955

E-mail: MartinaVasatkova@zlin.eu
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra