POVODŇOVÝ PLÁN obce Hvozdná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM005043/2015-219-To; ze dne 06. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000467/2015; ze dne 06. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMZL 30754/2015 OŽPaZ; ze dne 23. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2021
offline verze 30. 11. 2021
digitalizovaná verze 30. 11. 2021
databáze POVIS 30. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i