Charakteristika zájmového území

Obec Ivaň se rozkládá asi 34 km jižně od města Brna a 8 kilometrů jihovýchodně od města Pohořelice, které je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 716 obyvatel. Velikost obce činí 1176 ha, z toho 44,3 % tvoří zemědělská půda, pouze 39,8 % lesy, 1,3 % zastavěné plochy, 7,1 % vodní plochy a 8,1 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), kulturní dům, knihovna, hřiště a tělocvična.

Katastrální území obce Ivaň

Obec Ivaň se nachází v povodí Jihlavy. Řeka Jihlava, která ústí do střední nádrže VD Nové Mlýny, pramení na Českomoravské vrchovině u obce Jihlávka v kopcovitém terénu s výškou cca 760 m n. m. V horním toku protéká převážně sevřenými zaklesnutými údolími. Protíná i stejnojmenné krajské město Jihlavu, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Třebíči a k Ivančicím. Celková délka toku je 184 kilometrů. Plocha povodí 2 998 km2.

Obec leží v průměrné výšce 180 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují 570 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T4.