Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Soudková Anna Ivaň 102

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Ks Subjekt Adresa
Traktor 2 Václav Koubek Ivaň 280, Agroproduct
V3S 1 Václav Koubek Ivaň 280, Agroproduct
Traktorbagr 1 Václav Zajíc Ivaň 236, Autodoprava Zajíc

Materiál určený k zásahu při povodni

Druh Místo uložení
Zodpovědná ooba
Pytle na hrazení (250 ks) Hasičská zbrojnice Karel Pekařík
písek, (5 m3) OÚ Ivaň 267 Ivana Macková
písek, (5 m3) Ivaň 280, Agroproduct Václav Koubek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ivaň

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Restaurace Zdeňka Místo ubytování Ivaň 275 Zdeňka Stehlíková 30 --
Penzion Mahulka Místo ubytování Ivaň 256 Magda Pekaříková 8 --
Restaurace Ivaňka Místo náhradního stravování Ivaň 265 Tomáš Kupský -- 200