POVODŇOVÝ PLÁN obce Ivaň

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM40307/2014-219/Ju; ze dne 23. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/3476/2013; ze dne 24. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO 43879/2014 ; ze dne 14. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2014
offline verze 15. 10. 2014
digitalizovaná verze 15. 10. 2014
databáze POVIS 15. 10. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i