Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Ivančice se na Jihlavě 100 m pod železničním mostem nachází hlásný profil kat. A. ř. km. 34,30. Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné na úseku Ivančice – Přibice. Nejsou tedy platné přímo v obci Ivaň ale lze je použit pro podrobnější informovanost o povodňové situaci na toku nad obcí.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Ivančice, (Jihlava) (kat. A) »

Profil Ivančice, (Jihlava)
Plocha povodí [km2] 2682,17
Průměrný roční průtok [m3/s] 10,4
Průměrný roční stav [cm] 138
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
104 193 234 341 390

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Ivančice, Jihlava

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 270 65,4
Pohotovost 320 89,2
Ohrožení 380 128
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Na území obce Přibice se 200 m pod silničním mostem na levém břehu Jihlavy (v blízkosti ČOV) nachází hlásný profil kat. A., ř. km. 8,20. Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné na úseku Přibice – ústí toku do VD Nové Mlýny.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Přibice, (Jihlava) (kat. A) »

Profil Přibice, (Jihlava)
Plocha povodí [km2] 2930,0
Průměrný roční průtok [m3/s] 12,0
Průměrný roční stav [cm] 82
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
101 185 224 320 365

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Přibice, Jihlava

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 250 70
Pohotovost 310 101
Ohrožení 370 142
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Město Pohořelice provozuje vlastní lokální výstražný systém, jehož součástí je i hlásný profily kat. C Smolín (Jihlava). Platnost SPA je v úseku Pohořelice a obce po toku.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Smolín, Jihlava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 300
Pohotovost 350
Ohrožení 375
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

V centru města Židlochovice se na řece Svratce cca 50 metrů od mostu po proudu (pravý břeh) nachází hlásný profil kat. A. Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od soutoku Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Židlochovice, Svratka (kat. A) »

Profil Židlochovice, (Svratka)
Plocha povodí [km2] 3940,16
Průměrný roční průtok [m3/s] 15,4
Průměrný roční stav [cm] 98
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
117 208 250 353 400

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Židlochovice, Svratka

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 250 82,3
Pohotovost 300 104
Ohrožení 350 127
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.