Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ivaň 267, 691 23 Pohořelice
Tel.: 519 427 422
E-mail: ouivan@iol.cz
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tel: 591 301 360
Fax: 558 306 143
E-mail: ildiko.slapalova@pohorelice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra