Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Vodní tok Jihlava
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007/008/009/025/026, 4-16-03-128
ID toku: 10100008

 

Vodní tok Svratka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127/126/128, 4-16-04-026, 4-17-01-001
ID toku: 10100010

 

Vodní tok Mlýnský náhon Cvrčovice
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-024/025
ID toku: 10100829

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-074
ID toku: 10192634

 

Vodní tok Říčka Šatava
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127
ID toku: 10219478

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008
ID toku: 10205959

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-001
ID toku: 10197761

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-024
ID toku: 10197435

 

Vodní tok Hornoleský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008/009/024
ID toku: 10186889

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127/128
ID toku: 10186884

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008
ID toku: 10186069

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008
ID toku: 10205959

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127
ID toku: 10206849

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127
ID toku: 10204186

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127
ID toku: 10191506

 

Další vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.:

• ID: 10189321
• ID: 10191689
• ID: 10202576
• ID: 10190402
• ID: 10189216
• ID: 10204979

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje č. 210, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008/024
ID toku: 10206463

 

Vodní tok PP Říčky
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-127
ID toku: 10195533

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-024
ID toku: 10201386

 

  • Správce vodních toků - ostatní
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008
ID toku: 10192730

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10201877

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10219575

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-008/024
ID toku: 10191467