Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Jevíčka je při povodni ohrožováno zhruba 26 budov, které trvale obývá zhruba 33 obyvatel, z tohopatří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Jevíčka - agregované

Ohrožující objekty

Kromě ohrožení obytných budov může dojít k ohrožení průmyslových areálů podél Malonínského potoka (areál CZECH BLADES na ulici Brněnská, areál S&M CZ na ulici Olomoucká, areál RABBIT na ulici Biskupické). Dále může dojít k ohrožení průmyslových areálů při soutoku Malonínského potoka Jevíčky (areál REHAU a ČOV na ulici Biskupické). Tyto objekty mohou být při povodni současně i zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území města Jevíčka
Kontaminovaná místa na území města Jevíčka

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Jevíčka.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Jevíčka u předsedy povodňové komise města.