Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jevíčka a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, e-mail: info@pmo.cz

Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 
585 711 229, e-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jevíčka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně)

Název vodního toku IDVT ČHP
Jevíčka 10100239 4-10-02-0830-0-00, 4-10-02-0850-0-00
Malonínský potok 10191567 4-10-02-0920-0-00
Uhřický potok 10188573 4-10-02-0840-0-00
Bezejmenný tok 10188980 4-10-02-0930-0-00
Bezejmenný tok 10193147 4-10-02-0920-0-00 
Bezejmenný tok 10191685 4-10-02-0920-0-00
Bezejmenný tok 10201739 4-10-02-0920-0-00 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 999 111, fax: 495 262 391, e-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 956 915 111, e-mail: or942@lesycr.cz
Vedoucí ředitelství: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 301, mob.: 739 531 550, e-mail: libor.strakos@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Petr Poruba
Tel.: 956 957 211, mob.: 724 623 861, e-mail: petr.poruba@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jevíčka, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně)

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Kelinky č. 2 10204211 4-10-02-0960-0-00
Kelinky 10197791 4-10-02-0960-0-00
Bezejmenný tok 10186729 4-10-02-0960-0-00
PP Kelinky 10188703 4-10-02-0960-0-00

  

  • Bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které nemají na území města Jevíčka určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně)

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10197182 4-10-02-0930-0-00
Bezejmenný tok  10186972 4-10-02-0930-0-00
Bezejmenný tok  10203518 4-10-02-0930-0-00