Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Jevíčko a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p.,Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek, tel.: 585 711 229, e-mail: provozolomouc@pmo.cz

Vybrané vodní toky delší jak 0,5 km protékájící katastrálním územím města. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jevíčko, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jevíčka
Správcovství ř. km 0,00 - 23,41
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-083, 4-10-02-085, 4-10-02-093
ID toku: 10100239

 

Vodní tok Malonínský p.
Správcovství ř. km 0,00 - 14,96
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-092
ID toku: 10191567

 

Vodní tok Uhřický p.
Správcovství ř. km 0,00 - 8,88
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-084
ID toku: 10188573

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 4,38
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
ID toku: 10188980

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 2,60
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-092
ID toku: 10193147

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 1,14
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-092
ID toku: 10191685

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 0,98
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-092
ID toku: 10201739

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Najman Michal
Tel.: 956957240, mobil: 725257822
E-mail: michal.najman@lesycr.cz

Vybrané vodní toky delší jak 0,5 km protékájící katastrálním územím města. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jevíčko, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kelinky
Správcovství ř. km 0,00 - 3,27
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10197791

 

Vodní tok LP Kelinky č. 2
Správcovství ř. km 0,00 - 1,98
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10204211

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 1,58
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10186729

 

Vodní tok PP Kelinky
Správcovství ř. km 0,00 - 0,69
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10188703

  

  • Správce se neurčuje
Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 1,64
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
ID toku: 10197182

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 1,54
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
ID toku: 10186972

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Správcovství ř. km 0,00 - 0,50
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
ID toku: 10203518