Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
Tel.: 461 327 810 (městský úřad), 739 096 096 (starosta)
E-mail: jevicko@jevicko.cz
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 353 111 (městský úřad), 603 506 901 (starosta)
E-mail: posta@mtrebova.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111 (krajský úřad), 604 793 568 (tajemník)
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.