Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
Tel.: 464 620 511
E-mail: jevicko@jevicko.cz
náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 353 111
Fax: 461 353 074
E-mail: posta@mtrebova.cz

Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová
Odbor životního prostředí
Vedoucí oboru
- Ing. Pavel Báča

Tel.: 461 353 047
Mob: 
737 273 694
E-mail:
pbaca@mtrebova.cz

Oddělení vodního hospodářství
Referentka oddělení
- Bc. Veronika Cápalová

Tel.: 461 353 043
Mob: 605 204 622
E-mail: vcapalova@mtrebova.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220 
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení
 - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 
466 026 425
E-mail: 
blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra