Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Jankovice je při povodni ohrožováno celkově zhruba 14 budov, které trvale obývá zhruba 51 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Z toho 8 budov je ohrožováno řekou Rusavou a 6 budov může být ohrožováno řekou Zhrtou a Rusavou.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Jankovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

V obci Jankovice poblíž toku Rusava leží zemědělský areál, ve kterém má firma Class trans s.r.o. kancelář, dílnu a plochu pro parkování a také tu má uskladněnou naftu. V případě povodňové situace by mohl být tento objekt ohrožujícím objektem.
Ohrožující objekty na území obce Jankovice
V obci Jankovice se nenacházejí žádná kontaminovaná místa.
Kontaminovaná místa na území obce Jankovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jankovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jankovice u předsedy povodňové komise obce.