Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holešov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Jankovice.

Osoby na území obce Jankovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě povodňové situace může dojít k zaplavení místní komunikace k domům č.p. 42, 63 a 36. Tato cesta je slepá, není zde tedy žádná možnost se k domům dostat jinak. »
Na území obce existuje také potenciální možnost vzniku dopravního omezení díky sesuvu zeminy na silnicí č. II/438 směr Hlinsko pod Hostýnem » . V takovém případě bude tato situace řešena Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Jankovice
V obci Jankovice by nemělo dle stanoveného záplavového území dojít k zaplavení důležitých příjezdových komunikací do centra obce. V případě, že by k tomu došlo, bude objízdná trasa stanovena v součinnosti s Policií ČR.
Objízdné trasy na území obce Jankovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.