POVODŇOVÝ PLÁN obce Jankovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM000118/2017-419/Ro; ze dne 17. 01. 2017
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/000009/2017; ze dne 30. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Č. j.: HOL-3765/2017/ŽP/Ve; ze dne 01. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 03. 2017
offline verze 21. 03. 2017
digitalizovaná verze 21. 03. 2017
databáze POVIS 21. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i